Αρχική Η εταιρεία Έργα Κανονισμοί Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Πώς θα μας βρείτε
 
Γενικά
 
  Γενικά
  Πλεονεκτήματα
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  Συστάσεις για τη χρήση τους
  Πρόσφατα έργα
Οι πλάκες με νευρώσεις από ωπλισμένο σκυρόδεμα -concrete ribbed floors-
είναι εδώ και πολλά χρόνια, το δοκιμασμένο στατικό σύστημα για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων στα κτίρια και την δημιουργία μεγάλων, ελεύθερων και λειτουργικών χώρων.

Οι πλαστικότυποι -waffle moulds- είναι τα ειδικής κατασκευής τυποποιημένα θολωτά πλαστικά και επαναχρησιμοποιούμενα καλούπια, που χρησιμοποιούνται σαν φόρμες για την σωστή, εύκολη και οικονομική κατασκευή αυτών των πλακών.

Κατασκευάζονται από πρώτες ύλες υψηλών προδιαγραφών και ειδικά πρόσμικτα, και είναι κατάλληλοι για χρήση σε οποιοδήποτε έργο και σε οποιεσδήποτε εργοταξιακές συνθήκες.

Υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες και σε μεγάλη ποικιλία γεωμετρικών τύπων και εργονομικών διαστάσεων. Έτσι, ο Μελετητής Μηχανικός έχει την δυνατότητα να επιλέγει με ευκολία και να προδιαγράφει τον πλαστικότυπο που είναι κατάλληλος για τον ξυλότυπο του κάθε έργου, ξέροντας ότι αυτό που προδιαγράφει υπάρχει έτοιμο στην αγορά.

Η εταιρεία μας εδώ και 34 χρόνια εφοδιάζει τα εργοτάξια με πλαστικότυπους, σε όσες ποσότητες απαιτεί το μέγεθος και η ταχύτητα εκτέλεσης του έργου. Τους μισθώνει με απλές διαδικασίες, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, με μονοσήμαντο και χαμηλό κόστος.

Ως μηχανικοί και οι ίδιοι, έχουμε άμεση και στενή συνεργασία με τους Μελετητές και τους Επιβλέποντες Μηχανικούς, από την προμελέτη μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε έργου. Σε κάθε περίπτωση, συνεργαζόμαστε συνεχώς με όλους τους συντελεστές παραγωγής ενός έργου – τις τεχνικές εταιρείες, τους γενικούς εργολάβους και υπεργολάβους και τους ιδιοκτήτες, για την επιλογή της βέλτιστης κάθε φορά τεχνικής και οικονομικής λύσης.επιστροφή
 
Copyright © Plastikotypi. All rights reserved
Ελληνικά Αγγλικά