Αρχική Η εταιρεία Έργα Κανονισμοί Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Πώς θα μας βρείτε
 
Πλεονεκτήματα > 04. Συμφωνία με Κανονισμούς
 
  Γενικά
  Πλεονεκτήματα
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  Συστάσεις για τη χρήση τους
  Πρόσφατα έργα

Οι προδιαγραφές σχεδιασμού και χρήσης των πλαστικοτύπων συμφωνούν απόλυτα με τον Ελληνικό Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000).
Επιπλέον, η χρήση των πλαστικοτύπων στην κατασκευή των πλακών με νευρώσεις διασφαλίζει αυτόματα την πλήρη συμμόρφωση με τον
Κανονισμό Πυροπροστασίας, στο κρίσιμο θέμα της Δομικής Πυροπροστασίας.

Αυτό συμβαίνει γιατί οι πλαστικότυποι αφαιρούνται και δεν παραμένουν ενσωματωμένοι στο μπετόν, όπως τα σώματα πλήρωσης, τα οποία εάν είναι «στερεοί αφροί», θα πρέπει σύμφωνα με τον Κανονισμό, είτε να καλύπτονται από κατάλληλες πυροπροστατευτικές κατασκευές (προφανώς βάση εγκεκριμένης μελέτης), είτε βέβαια να αφαιρούνται.
Με τη χρήση πλαστικοτύπων δεν είναι απαραίτητο για λόγους πυρασφάλειας και μόνο, για να καλύπτονται δηλαδή τα σώματα πλήρωσης, οι πλάκες με νευρώσεις να κατασκευάζονται τύπου sandwich (σάντουϊτς), με όλα τα δευτερογενή ελαττώματα που αυτές έχουν.

Αποσπάσματα από τον ΕΚΩΣ 2000 και τον Κανονισμό Πυροπροστασίας των κτιρίωνεπιστροφή
 
Copyright © Plastikotypi. All rights reserved
Ελληνικά Αγγλικά